เงินสด ใจดี

บริษัท เงินสดใจดี จำกัด หรือ เงินสดใจดี
ผู้ให้บริการด้านสินเชื่อสำหรับ ผู้ที่ต้องการจะกู้ซื้อ
หรือเช่าซื้อที่อยู่อาศัย

เงินสดใจดี เราเข้าใจทุกปัญหาของคนมีเครดิต พร้อมปลดล็อคทุกข้อจำกัด ให้ทุกโอกาสทางการเงินเป็นไปได้
ด้วยความเชี่ยวชาญและใส่ใจ พร้อมส่งเสริมสุขภาพทางการเงินของคุณให้ดีกว่า และบริการด้วยความจริงใจ ให้คุณอุ่นใจทุกครั้งเมื่อเข้ามาปรึกษา
“เงินสดใจดี ให้คุณอุ่นใจในทุกมิติของการเงิน”

เงินสดใจดี Vision

วิสัยทัศน์

THE LENDING HAND WHO UNDERSTANDS
เงินสดใจดี เป็นผู้ช่วยเหลือที่เข้าใจและจริงใจในการดูแล ให้คำปรึกษา และให้บริการด้านการเงินที่ไม่ติดในกรอบ เพื่อยกระดับวินัยด้านการเงินแก่ลูกค้ารวมถึงผู้คนในสังคม

พันธกิจ

  • มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการเงินกู้(เพื่อที่อยู่อาศัย)ที่เหมาะสมกับทุกช่วงอายุ ทุกระดับอย่างเข้าใจปัญหา และเข้าถึงง่าย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
  • มุ่งศึกษาและส่งเสริมการสร้างและส่งต่อข้อมูล เพื่อสร้างวินัยการใช้เงินและการกู้ยืมที่เหมาะสมกับทุกช่วงอายุ ทุกระดับของลูกค้าและผู้คนในสังคม
เงินสดใจดี Mission